Vilkår og betingelser for Pro-webmaster.dk

Generelt
Nærværende aftale er gældende for enhver aftale Indgået gennem hjemmesiden www.pro-webmaster,dj.dk eller ved anden aftale med Pro-webmaster.dk. Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden samtlige betingelser beskrevet i dette dokument, samt gældende dansk og international lovgivning.

 

Pro-webmaster.dk sælger kun til firmaer og organisationer med et gyldigt CVR nummer.

Servicen Pro-webmaster.dk, som ejes og drives af Pro-webmaster.dk, vil i dokumentet herefter blot blive benævnt som Pro-webmaster.dk.

Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. moms.


Betingelser
Det er kundens ansvar at sikre at alt materiale, der benyttes på hjemmesiden lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.

 

Data eller information overdraget til Pro-webmaster.dk er på ingen måde forsikret. Pro-webmaster.dk er ikke erstatningspligtig i tilfælde af nogen form for tab eller beskadigelse.

 

Pro-webmaster.dk kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 

Pro-webmaster.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med tilgang til hjemmesiden.

 

Pro-webmaster.dk forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser, indhold samt betingelser for den eller de ydelser kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog, at Pro-webmaster.dk ikke kan acceptere overfor den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold.

 

For at kunne opdatere en WordPress hjemmeside er det en forudsætning, at den er lavet efter ”best practice” og følger WordPress guidelines for at lave tilpasninger. Det betyder i praksis, at hvis man har lavet (eller fået lavet) ændringer eller tilpasninger til plugins, kernen af WordPress eller temaer, så skal man have gjort dette i et så dette overskrives af opdateringer f.eks. med et såkaldt child-tema for temaer.

 

Er denne metode ikke brugt, vil eventuelle tilrettede filer bliver overskrevet/ødelagt i forbindelse nye opdateringer. Er der allerede lavet ændringer i kernen af WordPress, plugins eller temaer, vil disse ikke kunne opdateres.

 

Betaling,  fakturering og opsigelse.
Der betales online for alle ydelser, med mindre andet er aftalt. Der betales forud for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen, med mindre andet er aftalt. Klippekort (timepakker) kan købes løbende efter behov for support, projektledelse og web udvikling.

 

Der er ikke tale om et løbende abonnement som automatisk trækkes via det benyttede betalingskort. Du vil modtage en mail 10 dage inden din support aftale udløber, med en påmindelse om at aftalen udløber, samt link til køb af ny support periode. Hvis du ikke ønsker at fortsætte support aftalen, behøver du ikke at gøre noget. Da det ikke er et abonnement, foreligger der heller ikke mulighed for opsigelse.

 

Support aftale fornyelse
En support aftale er gældende fra bestillingsdatoen, dvs. den dag der er betalt for servicen online.

For at Pro-webmaster.dk kan yde servicen er det påkrævet at der tildeles et brugernavn og adgangskode til WordPress administration.

 

Det er kundens ansvar, at Pro-webmaster.dk holdes opdateret med et altid gældende og aktivt login. Hvis dette ikke overholdes vil Pro-webmaster.dk ikke være i stand til at levere alle ydelse fyldestgørende.

 

Hver enkelt aftale kræver en tilpasset opsætning af support systemet, backup, sikkerhed, og kundeportal. 

Pro-webmaster.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke kundens supportaftale, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at kunden har forbrudt sig mod denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.

Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra Pro-webmaster.dk.

I tilfælde af at Pro-webmaster.dk af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere den aftalte service, forbeholder Pro-webmaster.dk sig retten til at annullere kontrakter uden nogen former for følger, dog er Pro-webmaster.dk forpligtet til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.

Support aftale
Alle support eller opgave henvendelser til Pro-webmaster.dk skal sendes til support@pro-webmaster.dk

 

– Dine opgaver opprioriteres
– Billigere timepriser med klipppekort

– Extern backup;
    Filer en gang dagligt.
    Database: 3 gange dagligt. (DB max 800mb )
– Sikkerhedsovervågning, liveovervågning og gratis genetablering ved nedbrud/hack.
– Fuld opdatering af WordPress og plugins 1-3 måned og ved kritisk behov.
– Stagingside til test og udvikling
– kundeportal med tickets og overblik over todos
– Rapport over tidsforbrug.

Tickets modtaget:

– Mandag til torsdag inden kl. 14.00 besvares samme dag.
– Fredag inden kl. 14.00 besvares samme dag. Herefter besvares mandag formiddag.

 

Kritiske tickets modtaget, eller nedbrud opdaget per overvågning:

Alle ugens dage inden kl 21.00

– DNS, hosting nedbrud, hack, blank pages, betalingsløsning fejler, WordPress errors*; Besvares og sættes i gang inden 2 timer.
Efter kl. 21.00 Besvares og sættes i gang inden 12 timer.

 

– timer benyttet til support tages fra eksisterende klippekort, du kan tjekke dine timer i kundeportalen og købe flere timer med det samme, uden klippekort faktureres support per time 600kr. + moms.

 

*Vi vil løse alle fejl og nedbrud, vi selv har kontrol over. For tredjeparts fejl som hosting, betalingsløsning, plugins forsøger vi at løse så hurtigt som muligt i samarbejde med dem.

 

Opdatering, sikkerhed og backup
Der foretages løbende opdatering af WordPress og plugins. Pro-webmaster.dk forbeholder sig retten til selv at planlægge opdateringen af disse, dog minimum 1 gang per 3 måneder.

Pro-webmaster.dk tilbyder mulighed for ekstern backup af din side. Backup data gemmes på Wasabi cloud servere og opbevares i 30 dage. Pro-webmaster.dk foretager ikke valideringskontrol på disse backups og kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for korrupt eller mangelfuld backup.

 

Såfremt kunden ønsker at download en kopi til eget arkiv, så send blot en henvendelse til support@pro-webmaster.dk

Selv med en fuldt ud opdateret hjemmeside kan uheldet stadig være ude og en side kan blive hacket. Pro-webmaster.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuel hacking, indtrængen, tyveri eller tab af data.

Specielt omkring genetablering af hacket WordPress hjemmeside
Hvis hjemmesiden er så alvorligt ramt af malware eller hacking at omfanget af infektionen af malware er så alvorlig at det ikke kan løses indenfor 2 timer, vil kunden blive gjort bekendt med dette og skal herefter acceptere om budgettet øges eller ej. Der kan være data mangler ved genetablering, da siden oftest vil genskabes fra en backup. Pro-webmaster er ikke ansvarlig for eventuel tab af data ved genetablering.

 

klippekort accepterede typer af henvendelser:

Små opgaver op til 15 min. udføres inden 2 hverdage.
opgaver op til 5 timer udføres inden 4 hverdage.
Opgaver over 5 timer aftales deadline med kunden.

 • Rette indhold, skifte billeder eller lign.
 • Hjælp til brugen af WordPress
 • Design tilpasning (HTML, CSS og grafik)
 • Styling af elementer med CSS
 • Oprettelse eller tilpasning af indhold
 • Design eller tilpasning simple af grafik elementer (knapper, bannere etc.)
 • Installering og implementering af plugins
 • Tema og plugin gennemgang
 • WordPress rådgivning
 • Plugin rådgivning
 • Website design
 • Landing page design
 • Projektledelse
 • Support henvendelser

OBS! Specielle tjenester hvor vi lægger 25% overtid per brugte time, dvs. arbejder vi en time med disse opgaver, trækker vi 5 kvarter fra klippekortet. Dette for at gøre det lettere for kunden med en type klippekort.

 • Custom plugin udvikling
 • Custom tema udvikling
 • SEO, Adwords og marketing
 • Integrationer til andre systemer.

 

 

Reklamation
Enhver form for reklamation skal rettes direkte til support@pro-webmaster.dk
Ved spørgsmål til dit køb og betaling support@pro-webmaster.dk

Sidst opdateret 22. januar 2024

 

Lær hvordan vi har hjulpet 500+ kunder med web løsninger og IT.

Lad os Snarest snakkes ved og se hvordan Jeres Web og IT kan optimeres